Home 2017-04-12T14:02:36+02:00

WATERPROOF 2017!

Donderdag 13 april 2017 – 9.30 uur tot 18.00 uur
De Fabrique, Maarssen

Op donderdag 13 april van 9.30 uur tot 18.00 uur vindt het event WATERPROOF 2017 plaats in de Fabrique te Maarssen. Een inspirerend evenement waar de Internationale Water Ambitie en het programma Partners voor Water centraal staan. Tijdens dit evenement gaan wij graag met u in gesprek over uw plannen om internationaal zaken te doen en de aansluiting daarin op onze ambitie. Samen met u zijn wij het Centre of Excellence op het gebied van water en dat willen we verder versterken.

In de ochtend hebben we een plenair programma met een talkshow “De wereld draait om water”. Onder leiding van Harm Edens gaat de sector in gesprek over de kansen die het nieuwe IWA beleid biedt voor zowel de Nederlandse sector als de lokale realisatiekracht. ’s Middags zoomen we met werksessies in op specifieke thema’s zoals stedelijke delta’s, financiering en innovatie.

U kunt zich hier aanmelden

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu trekken samen op onder de naam ‘Internationale Water Ambitie (IWA)’. De waterproblematiek in de wereld is groot. Meer mensen worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Vanwege haar ligging als laaggelegen delta heeft Nederland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Overal is men op zoek naar antwoorden op de vele vraagstukken rond waterveiligheid en waterzekerheid. Samen met de inzet van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, NGOs en de kennisinstellingen richt de ambitie zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid, en minder schade – wereldwijd. In het programma Partners voor Water wordt hier uitvoering aan gegeven.

WATERPROOF 2017!

Donderdag 13 april 2017 – 9.30 uur tot 18.00 uur
De Fabrique, Maarssen

Op donderdag 13 april van 9.30 uur tot 18.00 uur vindt het event WATERPROOF 2017 plaats in de Fabrique te Maarssen. Een inspirerend evenement waar de Internationale Water Ambitie en het programma Partners voor Water centraal staan. Tijdens dit evenement gaan wij graag met u in gesprek over uw plannen om internationaal zaken te doen en de aansluiting daarin op onze ambitie. Samen met u zijn wij het Centre of Excellence op het gebied van water en dat willen we verder versterken.

In de ochtend hebben we een plenair programma met een talkshow “De wereld draait om water”. Hier gaan, onder leiding van Harm Edens, de private sector en de overheid met elkaar om tafel. ’s Middags zoomen we met werksessies in op specifieke thema’s zoals stedelijke delta’s, financiering en innovatie.

U kunt zich hier aanmelden

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu trekken samen op onder de naam ‘Internationale Water Ambitie (IWA)’. De waterproblematiek in de wereld is groot. Meer mensen worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Vanwege haar ligging als laaggelegen delta heeft Nederland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Overal is men op zoek naar antwoorden op de vele vraagstukken rond waterveiligheid en waterzekerheid. Samen met de inzet van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, NGOs en de kennisinstellingen richt de ambitie zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid, en minder schade – wereldwijd. In het programma Partners voor Water wordt hier uitvoering aan gegeven.

Programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Officiële opening
– Videoboodschap door Minister Schultz van Haegen, demissionair minister Infrastructuur en Milieu
– Interview Harm Edens met Reina Buijs, plv DG Internationale Samenwerking
10.20 uur:  Talkshow “De wereld draait om water”

Ronde 1

(Inter)nationale context en IWA. Het IWA beleid in het licht van de verkiezingen in Nederland, de SDG’s en klimaatdiscussies. Terugblik en vooruitblik. Met als tafelgasten:
•    René van Hell, voorzitter Stuurgroep IWC
•    Frank Goossensen, Voorzitter Kernteam Export en Promotie, Topsector Water / Arcadis
•    Rolien Sasse, Adviseur Water & Conflict
•    Marcel Beukeboom, Klimaatgezant
Korte reflectie tijdens wissel: André van Ommeren, programmamanager IWC

Ronde 2

Partners voor Water: doelen, uitvoering en ervaringen. Met als tafelgasten:
•    Bart van Bolhuis, Directeur Internationaal, Ministerie Infrastructuur en Milieu
•    Robert Dijksterhuis, afdelingsmanager Internationale Samenwerking RVO
•    Leanne Reichard, International Business Director Hydrologic
Korte reflectie tijdens wissel: André van Ommeren, programmamanager IWC

Ronde 3

Realisatiekracht – showcases en vooruitblik: Met als tafelgasten:
•   Engbert Lamberts, Eigenaar van Bluecon
•   Michel Leushuis, Senior Consultant, Rebel Group International
•   Tanya Huizer, Young Water Professional Arcadis, betrokken bij Partners voor Water project stedelijke delta Myanmar
•    Lennart Silvis – Directeur Netherlands Water Partnership / mede-uitvoerder Programma Partners voor Water
Korte reflectie tot slot:  André van Ommeren, programmamanager IWC
11.55 uur: Toelichting Middagprogramma
12.00 uur: LUNCH + Netwerkmoment
13.00-14.00 uur 14.15-15.15 uur Parallelle werksessies 
Deze middag zoomen we met werksessies in op specifieke thema’s zoals stedelijke delta’s, financiering en innovatie. Bij ontvangst in de Fabrique kunt u zich opgeven voor deze sessies. Hieronder leest u wat er in de sessie aan bod komt en kunt u bepalen aan welke sessie u wilt deelnemen.

Sessie 1: Financiering: van Masterplan naar Deal
Sessie 2: Stedelijke Delta’s: een modulaire aanpak
Sessie 3: Innovatie en export
Sessie 4: Stedelijke Delta Cases
Sessie 5: Stedelijke Delta Cases

 15.15 uur: Break – terug naar plenaire zaal
 15.30 uur: Grande finale  – Uitreiking Partners voor Water Award
 16.30 uur: Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Programma

09.30 uur: inloop met koffie/thee
10.00 uur: Officiële opening
videoboodschap door Minister Schultz van Haegen
interview Harm Edens met Reina Buijs, plv DG Internationale Samenwerking
10.15 uur: Inleiding van de dag door Harm Edens (dagvoorzitter)
10.20 uur: Talkshow “De wereld draait om water”
10.20 – 10.45 uur:

Blok 1

(Inter)nationale context en IWA. Het IWA beleid in het licht van de verkiezingen in Nederland, de SDG’s en klimaatdiscussies. Terugblik en vooruitblik. Met als tafelgasten:
•    René van Hell, voorzitter Stuurgroep IWC
•    Frank Goossensen, Voorzitter Kernteam Export en Promotie, Topsector Water / Arcadis
•    Rolien Sasse, internationale migratievraagstukken
•    Marcel Beukeboom, Klimaatgezant
Korte reflectie tijdens wissel: Harm Edens bevraagt Andre van Ommeren
10.50 – 11.15 uur:

Blok 2

Partners voor Water: doelen, uitvoering en ervaringen. Met als tafelgasten:
•    Elain Alwayn, Directeur Water en Bodem, Ministerie I en M
•    Robert Dijksterhuis, afdelingsmanager Internationale Samenwerking RVO of Dennis van Peppen, RVO / PvW
•    Leanne Reichard, International Business Director Hydrologic
Korte reflectie tijdens wissel: Harm Edens bevraagt Andre van Ommeren
11.20 – 11.45 uur:

Blok 3

Realisatiekracht – showcases en vooruitblik: Met als tafelgasten:
•    Grootschalige stedelijke deltacase (Jakarta? Beira?)
•    Kleinschaliger PvW project 2
•    Kleinschaliger PvW project 2
•    Lennart Silvis – Directeur NWP / mede-uitvoerder Programma Partners voor Water
 11.45 – 11.55 uur: Korte reflectie tot slot: Harm Edens bevraagt Andre van Ommeren
Toelichting middagprogramma
12.00 uur: LUNCH + Netwerkmoment
13.00 uur: Parallelle werksessies (5 zalen)
Het middagprogramma vindt in 5 zalen plaats. Het middagprogramma richt zich op werksessies (in de meeste gevallen met ronde tafel discussies) waarin cases en thema’s (in het licht van de doelstelling van IWA en Waterproof 2017) worden besproken en specifieke output wordt opgehaald. Dit alles ingericht op 3 richtingen: Stedelijke Delta’s / Financiering / Innovatie
Zaal 1: Financiering (introductie, rondetafelgesprekken, afsluiting)
Zaal 2: Integrale aanpak Stedelijke Delta’s: De Beira case, lessen en kansen
Zaal 3: Innovatie: (introductie, rondetafelgesprekken, afsluiting)
Zaal 4: Stedelijke Delta Cases (introductie, rondetafelgesprekken, afsluiting)
Zaal 5: Stedelijke Delta Cases (introductie, rondetafelgesprekken, afsluiting)
Opzet en focus van het middagprogramma
 15.00 uur: Break – terug naar plenaire zaal
 15.30 uur: Grande finale  – Uitreiking Partners voor Water Award
 16.30 uur: Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Aanmelden

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis. De capaciteit is beperkt en deelname wordt behandeld op volgorde van aanmelding. Aanmelding voor specifieke programmaonderdelen kunt u in een later stadium doen. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u hierover persoonlijk een e-mail.

U kunt zich hier aanmelden

Aanmelden

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis. De capaciteit is beperkt en deelname wordt behandeld op volgorde van aanmelding. Aanmelding voor specifieke programmaonderdelen kunt u in een later stadium doen. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u hierover persoonlijk een e-mail.

U kunt zich hier aanmelden

Partners voor Water Award

Drie bijzondere projecten strijden op het evenement WATERPROOF 2017 om de Partners voor Water Award. Deze Award wordt uitgereikt aan het meest inspirerende project. Het is de derde keer dat deze award wordt uitgereikt, in 2012 werd de award gewonnen door het bedrijf Water Insight met hun project WISP-3 Lasergun.

Dit jaar zijn de volgende projecten genomineerd: Lees hier de achtergrondinformatie.

 • Klimaat Effect Atlas, Bangladesh
 • Demonstration of the HydroNET Water Control Room, Zuid-Afrika
 • Enhancing Food Security through hydro-powered pumps, Indonesië

De Partners voor Water Award gaat naar het meest inspirerende project dat (deels) door ondersteuning van Partners voor Water (PvW) tot stand kwam. Een vakjury koos drie genomineerden uit de tientallen projecten die in de afgelopen zes jaar met steun van Partners voor Water 3 (2010-2015) de stap naar het buitenland zetten. Daarbij keek de jury onder meer naar:

 • de mate waarin het project zich positioneerde in het buitenland;
 • de mate van duurzame krachtenbundeling;
 • of het project een bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van een waterprobleem in het betreffende land.

Het definitieve oordeel zal worden geveld door de vakjury. Die bestaat uit:

 • Voorzitter: Simon Warmerdam, Delegated Representative Indonesia
 • Jurylid: Henk Ovink, Special Envoy for International Water Affairs for the Kingdom of the Netherlands
 • Jurylid: Jacqueline Barendse, Managing Director WASTE
 • Jurylid: Erwin Dirkse, Managing Director DMT Environmental Technology

Partners voor Water Award

Drie bijzondere projecten strijden op het evenement WATERPROOF 2017 om de Partners voor Water Award. Deze Award wordt uitgereikt aan het meest inspirerende project. Het is de derde keer dat deze award wordt uitgereikt, in 2012 werd de award gewonnen door het bedrijf Water Insight met hun project WISP-3 Lasergun.

Dit jaar zijn de volgende projecten genomineerd:

 • Klimaat Effect Atlas, Bangladesh
 • Demonstration of the HydroNET Water Control Room, Zuid-Afrika
 • Enhancing Food Security through hydro-powered pumps, Indonesië

De Partners voor Water Award gaat naar het meest inspirerende project dat (deels) door ondersteuning van Partners voor Water (PvW) tot stand kwam. Een vakjury koos drie genomineerden uit de tientallen projecten die in de afgelopen zes jaar met steun van Partners voor Water 3 (2010-2015) de stap naar het buitenland zetten. Daarbij keek de jury onder meer naar:

 • de mate waarin het project zich positioneerde in het buitenland;
 • de mate van duurzame krachtenbundeling;
 • of het project een bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van een waterprobleem in het betreffende land.

Het definitieve oordeel zal worden geveld door de vakjury. Die bestaat uit:

 • Voorzitter Simon Warmerdam, Delegated Representative Indonesia
 • Jurylid Henk Ovink, Special Envoy for International Water Affairs for the Kingdom of the Netherlands
 • Jurylid Jacqueline Barendse, Managing Director WASTE
 • Jurylid Erwin Dirkse, Managing Director DMT Environmental Technology

Lees meer

Over Waterproof 2017

In navolging van de succesvolle edities van Waterproof in 2010 en 2012, vindt in 2017 een nieuwe editie plaats: WATERPROOF 2017. Met een focus op de Internationale Water Ambitie (beleid) en het programma Partners voor Water (uitvoering) worden vanuit zowel internationaal als nationaal perspectief concrete vraagstukken en cases gedeeld en besproken met de Nederlandse watersector.

Het Interdepartementaal Water Cluster (waarin de ministeries I&M, Buza en EZ samenwerken) en de uitvoerders van het programma Partners voor Water (RVO.nl en het Netherlands Water Partnership) organiseren deze derde editie van het evenement WATERPROOF.  Het evenement biedt informatie en inspiratie voor organisaties met internationale ambitie. Op het evenement willen de genoemde ministeries graag in gesprek met de sector over de ‘Internationale Water Ambitie’, de volgende stap in het internationale waterbeleid.

Het evenement wordt georganiseerd voor de Nederlandse watersector, zowel publiek als privaat: aannemers en waterbouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, fabrikanten, waterbedrijven, maatschappelijke organisatie, ministeries en decentrale overheden, partijen uit de financiële wereld, partijen uit cross-sectoren energie, agro/food, mijnbouw, architectuur, etc.

Internationale Water Ambitie

Aanleiding voor organiseren van WATERPROOF 2017 is het verschijnen van de Internationale Water Ambitie (IWA) en de start van het nieuwe Programma Partners voor Water 2016 – 2021, dat een belangrijk instrument is voor de uitvoering van de IWA.

De waterproblematiek in de wereld is groot. Meer mensen worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Vanwege haar ligging als laaggelegen delta heeft Nederland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Overal is men op zoek naar antwoorden op de vele vraagstukken rond waterveiligheid en waterzekerheid. Samen met de inzet van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, richt de ambitie zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid, en minder schade – wereldwijd.

De conferentie WATERPROOF 2017 is hét podium waar de IWA wordt besproken en uitgewerkt. Dit alles met als doel om vanuit samenwerking tussen de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s internationaal projecten te realiseren en zo bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken rondom waterveiligeid en waterzekerheid.

Voor meer informatie: a.vanzuylen@nwp.nl

Over Waterproof 2017

In navolging van de succesvolle edities van Waterproof in 2010 en 2012, vindt in 2017 een nieuwe editie plaats: WATERPROOF 2017. Met een focus op de Internationale Water Ambitie (beleid) en het programma Partners voor Water (uitvoering) worden vanuit zowel internationaal als nationaal perspectief concrete vraagstukken en cases gedeeld en besproken met de Nederlandse watersector.

Het Interdepartementaal Water Cluster (waarin de ministeries I&M, Buza en EZ samenwerken) en de uitvoerders van het programma Partners voor Water (RVO.nl en het Netherlands Water Partnership) organiseren deze derde editie van het evenement WATERPROOF.  Het evenement biedt informatie en inspiratie voor organisaties met internationale ambitie. Op het evenement willen de genoemde ministeries graag in gesprek met de sector over de ‘Internationale Water Ambitie’, de volgende stap in het internationale waterbeleid.

Het evenement wordt georganiseerd voor de Nederlandse watersector, zowel publiek als privaat: aannemers en waterbouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, fabrikanten, waterbedrijven, maatschappelijke organisatie, ministeries en decentrale overheden, partijen uit de financiële wereld, partijen uit cross-sectoren energie, agro/food, mijnbouw, architectuur, etc.

Internationale Water Ambitie

Aanleiding voor organiseren van WATERPROOF 2017 is het verschijnen van de Internationale Water Ambitie (IWA) en de start van het nieuwe Programma Partners voor Water 2016 – 2021, dat een belangrijk instrument is voor de uitvoering van de IWA.

De waterproblematiek in de wereld is groot. Meer mensen worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Vanwege haar ligging als laaggelegen delta heeft Nederland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Overal is men op zoek naar antwoorden op de vele vraagstukken rond waterveiligheid en waterzekerheid. Samen met de inzet van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, richt de ambitie zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid, en minder schade – wereldwijd.

De conferentie WATERPROOF 2017 is hét podium waar de IWA wordt besproken en uitgewerkt. Dit alles met als doel om vanuit samenwerking tussen de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s internationaal projecten te realiseren en zo bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken rondom waterveiligeid en waterzekerheid.

Voor meer informatie: a.vanzuylen@nwp.nl